Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

II etap projektu „Rodzina - inwestycja w przyszłość”

Od września bieżącego roku rozpoczął się II etap projektu „Rodzina - inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego.

W projekcie bierze udział:

· 10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością

· 10 rodziców sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

· 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej

· 5 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 5 dzieci przebywających w tych rodzinach

· 8 pracowników jednostki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

W chwili obecnej prowadzone są dla poszczególnych grup następujące zajęcia:

 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • zajęcia glottodydaktyczne
 • terapia logopedyczna
 • terapia poprzez teatr
 • grupa wsparcia dla dzieci i osób pozostających w pieczy zastępczej
 • grupa wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością
 • mediacje rodzinne
 • warsztaty z elementami treningu umiejętności społecznych
 • szkolenia dla pracowników jednostki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • terapia pedagogiczna

Od października br. po raz pierwszy w projekcie prowadzona jest indywidualna terapia pedagogiczna w wymiarze 12 godzin w miesiącu na jedno dziecko (dla czworga starszych dzieci przebywających w pieczy zastępczej).

Dzieci te mają specyficzne trudności w uczeniu się i potrzebują specjalistycznej terapii, aby móc lepiej funkcjonować tak w środowisku szkolnym, szczególnie edukacyjnym, jak i domowo-społecznym.

Terapia pedagogiczna ma na celu niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Wyjazd kolonijny w dniach 08.08.2018r. – 17.08.2018r.

20 dzieci przebywających w pieczy zastępczej uczestniczyło przez 10 dni w wyjeździe kolonijnym w Jastrzębiej Górze w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks”. Organizatorem kolonii był Poltur Polska Sp. z.o.o. Kolonie sfinansowane zostały w ramach projektu unijnego.

Dzieci objęto opieką instruktora kulturalno – oświatowego. Uczestników aktywizowano różnorodnością zajęć min. poprzez realizację wielu gier i zabaw o charakterze integracyjnym, sportowym czy artystycznym. Uczestnicy kolonii mieli również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Czas spędzony przez dzieci wypełniony był także wycieczkami autokarowymi ( wycieczka autokarowa do Pucka, Władysławowa, Gdańska i na Półwysep Helski ).

W trakcie pobytu dzieci na kolonii, psycholog realizował z uczestnikami program profilaktyczno – terapeutyczny w zakresie wdrażania programu: „Kraina Stumilowego Lasu”, „Sport – TAK, Nałóg – NIE” oraz „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Wyżej wymienione programy realizowano poprzez warsztaty, rozmowy indywidualne i grupowe. Pani Psycholog uczestniczyła także z dziećmi w wycieczkach autokarowych. Ze wszystkimi kolonistami poruszane zostały następujące tematy:

 • szkodliwość złego odżywiania
 • utrzymanie higieny
 • szeroko rozumiane wychowanie zdrowotne
 • szkodliwość picia alkoholu i palenia papierosów

Dzieci zakończyły pobyt na kolonii zrelaksowane i wypoczęte, pełne wrażeń wróciły do domu.

 

Zawiadomienie o wyborze pedagoga.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na przeprowadzenie terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze pedagoga.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na przeprowadzenie terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Subskrybuj to źródło RSS