Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

Co nowego w projekcie?

W miesiącu maju odbyło się pierwsze spotkanie z dietetyk - Panią mgr Ewą Niedźwiecką w ramach „Warsztatów zdrowego żywienia”. Warsztaty organizowane są dla 10 uczestników projektu. Przewidziane są dwa spotkania ze specjalistą połączone z możliwością indywidualnych konsultacji.

Celem warsztatów jest promocja zdrowia, podniesienie świadomości prozdrowotnej, oraz inspirowanie do wprowadzenia pozytywnych zmian w nawykach żywieniowych – szczególnie dzieci.

03.06.2018r. miał miejsce wyjazd do Opery i Filharmonii w Białymstoku dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej i w ramach projektu uczestniczącej w terapii poprzez teatr. Młodzież miała możliwość obejrzenia „Upiora w Operze”. Wyjazd połączony był z krótkim spacerem po Białymstoku i obiadem.

Warsztaty kompetencji wychowawczych. 10 rodziców sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w miesiącu maju uczestniczyło w 10 - godzinnych warsztatach prowadzonych przez psycholog - Panią Irenę Folwarską.

Warsztaty z elementami treningu umiejętności społecznych.

5 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze uczestniczy w warsztatach. z elementami treningu umiejętności społecznych. 16 godzinne zajęcia prowadzone są przez psycholog - Panią Monike Makarewicz – Pleskowicz. Pozostałe zajęcia w ramach projektu są nadal kontynuowane.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia połączonych z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia połączonych z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia połączonych z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Subskrybuj to źródło RSS