Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Orzecznictwo

W Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku Podlaskim zatrudnieni są specjaliści :

Miron Adam Łęczycki - chirurg-ortopeda-traumatolog specjalista rehabilitacji medycznej 

Piotr Romanowski – neurolog

Marzanna Zabrocka-Podolec – Specjalista chorób wewnętrznych

Halina Kiersnowska – pediatra

Magdalena Leszczyńska – pediatra

Irena Tokarewska – pediatra

Aniela Kędyś – okulista

Krzysztof Godlewski – psychiatra

 

 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia