Wersja Kontrastowa
Log in

Uwaga Osoby Niepełnosprawne !

listopad 13, 2020 by Małgorzata Czarkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby niepełnosprawne do kontaktu z naszą jednostką w celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON do środków ortopedycznych i pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Czytaj więcej

Uwaga Osoby Niepełnosprawne !

listopad 13, 2020 by Małgorzata Czarkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby niepełnosprawne do kontaktu z naszą jednostką w celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON do środków ortopedycznych i pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Czytaj więcej

Ogłoszenie

czerwiec 15, 2020 by Małgorzata Czarkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON:   TURNUSY REAHABILITACYJNE od dnia 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)   Wnioski na dofinansowanie innych zadań przyjmowane są na bieżąco. Druki wniosków o dofinansowanie można...

Czytaj więcej

Media o nas

Prezentacja

dobre praktyki

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), w okresie od 16 marca 2020r. do 31 marca 2020r. zawiesza się przyjmowanie interesantów w sposób bezpośredni.

Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz wnioski dotyczące dofinansowania z PFRON mogą być przesyłane pocztą.

Świadczenia w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego będą udzielane w formie rozmowy telefonicznej.

Interesanci mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 85 833 26 76
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności telefon 85 833 26 77
Wnioski o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.pcprbielskpodlaski.pl

POLECENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Urszula Kitlas Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

 Koronawirus - informacje i definicje Plik Doc   o kwarantannie osób z zagranicy plik PDF

Piecza Zastępcza

Niepełnosprawność

Wnioski

Druki wniosków do pobrania

Pomoc Społeczna

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim...

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia