Wersja Kontrastowa
Log in

Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2022 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany jest do osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

· nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

15% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (jednego kierunku),

65% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

50% kosztów czesnego w przypadku nie zatrudnienia i korzystania z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia (więcej niż jeden kierunek), warunek ten dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest:

Wnioskodawca który nie jest zatrudniony, oraz

Wnioskodawca którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

NABÓR WNIOSKÓW:

Moduł II

od 01 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. (dotyczy roku akademickiego 2021/2022)

od 10 września 2022 r. do 10 października 2022 r. (dotyczy roku akademickiego 2022/2023)

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ .

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .

Informacje można uzyskać pod nr tel. 85 833 26 76

Zainteresowani mogą zapoznać się z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2022 roku” pod adresem www.pfron.org.pl

Ostatnio zmienianyczwartek, 22 wrzesień 2022 20:33
Więcej w tej kategorii: « Moduł I Ogłoszenie »

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia