Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in
2022

2022 (1)

Asystent Osobisty Oosoby Niepełnosprawnej – Edycja 2022

Loga: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Flaga Polski oraz Godło Polski

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza osoby zainteresowane do zgłaszania chęci udziału w rządowym Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Kto może uzyskać wsparcie :

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta
  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Rodzaj oferowanej pomocy to usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w zakresie:

 • wyjścia, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • wykonania zakupów, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwienia spraw urzędowych;
 • nawiązania kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystania z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Zgłoszenia do Programu można składać poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 (plik do pobrania znajduje się poniżej). Zgłoszenia mogą dokonać osoby niepełnosprawne lub opiekunowie prawni. Karty należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17:

 • osobiście, w godzinach pracy Centrum, tj. w dni powszednie w godz. 8.00-15.00, pok. Nr 204 (II piętro).

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2022 r.
Szczegółowych informacji udziela p. Anna Androsiuk; tel. 85 869 99 05
Wysokość przyznanych środków to: 103 203,60 zł.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Plakat - Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego  PLAKAT - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

 

Loga: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Flaga Polski oraz Godło Polski

czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia