Log in

Rodzina- inwestycja w przyszłość

Aktualności

II etap projektu „Rodzina - inwestycja w przyszłość”

Od września bieżącego roku rozpoczął się II etap projektu „Rodzina - inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego. W projekcie bierze udział: · 10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością · 10 rodziców sprawujących rodzinną pieczę zastępczą · 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej · 5 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 5 dzieci przebywających w tych rodzinach · 8 pracowników jednostki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej W chwili obecnej prowadzone są dla…
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze pedagoga.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na przeprowadzenie terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

Nabór uczestników do projektu II etap

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Do udziału w projekcie przystąpić mogą rodziny zamieszkujące teren powiatu bielskiego, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodziny dysfunkcyjne wraz dziećmi…
czytaj więcej

Wyjazd kolonijny w dniach 08.08.2018r. – 17.08.2018r.

20 dzieci przebywających w pieczy zastępczej uczestniczyło przez 10 dni w wyjeździe kolonijnym w Jastrzębiej Górze w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks”. Organizatorem kolonii był Poltur Polska Sp. z.o.o. Kolonie sfinansowane zostały w ramach projektu unijnego. Dzieci objęto opieką instruktora kulturalno – oświatowego. Uczestników aktywizowano różnorodnością zajęć min. poprzez realizację wielu gier i zabaw o charakterze integracyjnym, sportowym czy artystycznym. Uczestnicy kolonii mieli również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Czas spędzony przez dzieci wypełniony był także wycieczkami autokarowymi ( wycieczka autokarowa…
czytaj więcej

Co nowego w projekcie?

W miesiącu maju odbyło się pierwsze spotkanie z dietetyk - Panią mgr Ewą Niedźwiecką w ramach „Warsztatów zdrowego żywienia”. Warsztaty organizowane są dla 10 uczestników projektu. Przewidziane są dwa spotkania ze specjalistą połączone z możliwością indywidualnych konsultacji. Celem warsztatów jest promocja zdrowia, podniesienie świadomości prozdrowotnej, oraz inspirowanie do wprowadzenia pozytywnych zmian w nawykach żywieniowych – szczególnie dzieci. 03.06.2018r. miał miejsce wyjazd do Opery i Filharmonii w Białymstoku dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej i w ramach projektu uczestniczącej w terapii…
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia połączonych z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

Rodzina - inwestycja w przyszłość

W ramach projektu unijnego „Rodzina - inwestycja w przyszłość” od września 2017 prowadzone są następujące działania: Zajęcia socjoterapeutyczne 10 dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i przebywających w pieczy zastępczej raz w tygodniu przychodzi na zajęcia prowadzone przez socjoterapeutę - Panią Wiolettę Gołąbiecką. Celem socjoterapii jest: - możliwość odreagowania emocjonalnego, - kształtowanie poczucia własnej wartości oraz tożsamości, pełnienia określonych ról społecznych, - rozwijanie umiejętności społecznych (asertywności, komunikacji, nawiązywania relacji, radzenia sobe z konfliktem), - nabycie…
czytaj więcej

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Do udziału w projekcie przystąpić mogą rodziny zamieszkujące teren powiatu bielskiego, w tym: rodziny zastępcze, rodziny dysfunkcyjne wraz dziećmi oraz rodzice wychowujący dziecko z…
czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS