Wersja Kontrastowa
Log in

Bariery Architektoniczne

Likwidacja barier architektonicznych.

Osoba niepełnosprawna, zwłaszcza z ograniczeniami w poruszaniu się, może skorzystać z pomocy finansowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aby dokonać przeróbek w mieszkaniu lub domu. Pomoc sięga nawet 80 proc. wydatku

 Co może sfinansować fundusz?
Na przykład:
– likwidację progów,
– poszerzenie drzwi,
– montaż drzwi przesuwnych,
– zmianę klamek i umieszczenie ich na odpowiedniej dla osoby niepełnosprawnej wysokości.
– przeróbkę łazienki – np. wymianę wanny na prysznic, wbudowanie uchwytów i poczynienie innych udogodnień, które ułatwią osobie niepełnosprawnej poruszanie się po mieszkaniu i wykonywanie podstawowych czynności życiowych.

Osoba niepełnosprawna może również ubiegać się o sfinansowanie niektórych prac na zewnątrz budynku, np. podjazdu, po którym można by wjeżdżać wózkiem inwalidzkim. Wówczas jednak musi zebrać wszelkie pozwolenia i opinie, np. dzielnicowego wydziału architektury, a także uzyskać zgodę administracji osiedlowej (w przypadku mieszkań spółdzielczych – zgodę spółdzielni). Obowiązuje zasada, że tego rodzaju pomoc finansowa obejmuje najwyżej 80 proc. kosztu przedsięwzięcia, więc za pozostałe 20 proc. inwalida musi zapłacić sam. W przypadkach wyjątkowo ubogich i samotnych osób niepełnosprawnych pomoc może być jednak wyższa niż 80 proc.

Jak załatwia się formalności?

Pieniądze przeznaczone na sfinansowanie likwidacji barier architektonicznych PFRON przekazuje do powiatowych centrów pomocy rodzinie i tam należy składać odpowiednie wnioski o dofinansowanie. Wielkość wsparcia zależy również od sytuacji finansowej i rodzinnej osoby niepełnosprawnej. Do wniosku o sfinansowanie trzeba dołączyć projekt i kosztorys całego przedsięwzięcia. Zanim powiatowe centrum przyzna pomoc, dokładnie przeanalizuje wniosek, a także dokona wizji lokalnej. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie barier architektonicznych w każdym czasie. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków nie mogą być przedmiotem postępowania w nowym roku. W związku z tym należy złożyć nowy wniosek o dofinansowanie barier architektonicznych. PFRON nie refunduje wydatków, lecz płaci za wykonane prace po wystawieniu faktury, jeżeli oczywiście prace i kosztorys zostały zaakceptowane. Fundusz nie limituje pomocy, ale zazwyczaj nie przekracza ona kilku tysięcy złotych.

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia