Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Obraz autorstwa upklyak na Freepik


ogloszenie o naborze wniosków - edycja 2024 [Plik PDF]


 

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ruszył nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 . Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja Programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100).

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa),
  • zaprowadzaniu odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej (z zastrzeżeniem, że usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Powiat Bielski zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych udziałem w Programie o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej wraz z pozostałymi załącznikami oraz dostarczenie jej do tutejszej siedziby wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności w terminie do dnia 6 września 2023 r.Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 85 869 99 05

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2024 r. oraz aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

UWAGA!Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Powiat Bielski środków finansowych na realizację Programu.

 

asystent plakat 2024

Ostatnio zmienianyśroda, 06 marzec 2024 18:41

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia