Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski

Log in

Informator Instytucji


INFORMATOR DOTYCZĄCY INSTYTUCJI REALIZUJACYCH OFERTY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO

L.p.

Nazwa

Dane teleadresowe

Zakres oddziaływań

Adres

Telefon

e-mail/ www

1

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 7

85 833 32 12

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

– podejmowanie interwencji domowych

– procedura Niebieskie Karty

2

Posterunek Policji w Brańsku

17-120 Brańsk,

Rynek 17

85 670 41 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– podejmowanie interwencji domowych

– procedura Niebieska Karta na terenie miasta oraz gminy
Brańsk i Rudka

3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17

85 833 26 76


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprbielskpodlaski.plprogramy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy,

– Punkt Poradniczo – Konsultacyjny dla ofiar i sprawców
przemocy

4

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Mieście Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 18/3

85 730 20 06

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w
rodzinie ,

– podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie,

– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie.

5

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy Bielsk
Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46

85 730 45 15

85 730 45 16


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bielskpodlaski.pl

jw.

6

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Boćki

17-111 Boćki

Plac Armii Krajowej 3

85 731 96 18

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

j.w.

7

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

17-120 Brańsk

ul. Kościuszki 2A

85 737 53 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

j.w.

8

Lokalny Zespół Interdyscyplinarny

17-120 Brańsk,

ul. Rynek 8

85 737 50 05

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

j.w.

9

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Orli

17-106 Orla, ul. Adama Mickiewicza 5

85 730 57 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

j.w.

10

Zespół Interdyscyplinarny

17-123 Rudka,

ul. Brańska 13

85 730 58 55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www. gopsrudka.pl

j.w.

11

Zespół Interdyscyplinarny

17-132 Wyszki,

ul. Piórkowska 2

85 730 58 82

85 730 58 73

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gminawyszki.pl

j.w.

12

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

– II Wydział Karny

– Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania
Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

– Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania
Orzeczeń w Sprawach Karnych

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 7

17-100 Bielsk Podlaski,

ul. Mickiewicza 32

85 731 21 05

85 731 21 20

85 731 21 70

85 730 45 68

www.bielsk-podlaski.sr.gov.pl

– zadania z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i
ochrony prawnej w obszarze określonym właściwością
miejscową i rzeczową

13

Prokuratura Rejonowa

w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 7

85 731 28 80


sekretariat.bielsk@bialystok

. po.gov.pl

– zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniu
prowadzonym przed sądem rejonowym oraz prowadzenie i
nadzorowanie postępowań przygotowawczych

14

Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom i
przemocy w rodzinie

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Sienkiewicza 11a

85 731 81 40

690608198

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– poradnictwo, terapia indywidualna, rodzinna, mediacje
rodzinne, indywidualna i grupowa pomoc dla dzieci,
młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych zainteresowanych
osób

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia