Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

Wyjazd kolonijny w dniach 29.07.2019r.– 07.08.2019r.

Podobnie jak w poprzednim roku również w bieżącym 2019r. dwudziestoosobowa grupa dzieci przebywających w pieczy zastępczej uczestniczyła przez 10 dni w wyjeździe kolonijnym do Jastrzębiej Góry w Ośrodku Wypoczynkowym „Hutnik”. Organizatorem kolonii była firma Poltur Polska Sp. z.o.o. Kolonie sfinansowane zostały w ramach projektu unijnego: „Rodzina - inwestycja w przyszłość”.

Dzieci tak samo jak w ubiegłym roku mogły korzystać z całego spektrum różnorodnych zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć pod okiem wykwalifikowanej kadry. Wyjątkowe i aktywne programy pozwoliły dzieciom spędzić czas zarówno rozwijając swoje zainteresowania jak i wziąć udział w wycieczkach autokarowych w atrakcyjne turystycznie miejsca. Młodzież mogła zwiedzić min. Półwysep Helski, Gdańsk czy Władysławowo.

W trakcie pobytu dzieci na kolonii, psycholog poprzez warsztaty, rozmowy indywidualne i grupowe realizował z uczestnikami program profilaktyczno – terapeutyczny. Ze wszystkimi kolonistami poruszane zostały następujące tematy:

  • szkodliwość złego odżywiania
  • utrzymanie higieny
  • szeroko rozumiane wychowanie zdrowotne
  • szkodliwość picia alkoholu i palenia papierosów

Dzieci, choć zmęczone długą podróżą wróciły do domu zadowolone z deklaracja, iż chętnie wrócą na Pomorze za rok.

Ostatnio zmienianyśroda, 11 wrzesień 2019 15:59