Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

Zakończyliśmy realizację projektu: „Rodzina - inwestycja w przyszłość”

Z dniem 31.08.2019r. zakończyliśmy dwuletnią realizację projektu: „Rodzina - inwestycja w przyszłość”. Wszystkie założenia projektu w tym wskaźniki zostały zrealizowane w pełni.

98 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zostało objętych w ramach projektu wsparciem poprzez uczestnictwo w warsztatach, grupach wsparcia, szkoleniach:

  • Osoby przebywające w pieczy zastępczej – 38 osób
  • Rodzice sprawujący rodzinną piecze zastępczą - 20 osób
  • Rodzice dziecka z niepełnosprawnością - 20 osób
  • Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych tzw. dysfunkcyjne - 20 osób

8 pracowników w tym dyrektor jednostki mogło w ramach projektu uczestniczyć w szkoleniach pozwalających zaktualizować wiedzę i podwyższyć kompetencje.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, za pracę i czas poświęcony na jego realizację. Wszystkim rodzicom, którzy mimo natłoku obowiązków znajdowali czas by przyprowadzać swoje dzieci na zajęcia projektowe. W tym szczególnie rodzicom zastępczym i wychowującym dzieci z niepełnosprawnością, którzy choć na chwilę mogli zapomnieć o kłopotach i troskach dnia codziennego.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 21 październik 2019 07:22