Wersja Kontrastowa
Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

Projekt „Rodzina - inwestycja w przyszłość

nr RPPD.07.02.01-20-006/16
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7. Poprawa spójności społecznej
Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych
Poddziałanie 7.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 20 listopad 2017 19:59
Więcej w tej kategorii: « Dokumenty Projektu O Projekcie »