Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

Projekt „Rodzina - inwestycja w przyszłość

nr RPPD.07.02.01-20-006/16
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7. Poprawa spójności społecznej
Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych
Poddziałanie 7.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 20 listopad 2017 19:59
Więcej w tej kategorii: « Dokumenty Projektu O Projekcie »