Wersja Kontrastowa
Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

Wyjazd kolonijny w dniach 08.08.2018r. – 17.08.2018r.

20 dzieci przebywających w pieczy zastępczej uczestniczyło przez 10 dni w wyjeździe kolonijnym w Jastrzębiej Górze w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks”. Organizatorem kolonii był Poltur Polska Sp. z.o.o. Kolonie sfinansowane zostały w ramach projektu unijnego.

Dzieci objęto opieką instruktora kulturalno – oświatowego. Uczestników aktywizowano różnorodnością zajęć min. poprzez realizację wielu gier i zabaw o charakterze integracyjnym, sportowym czy artystycznym. Uczestnicy kolonii mieli również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Czas spędzony przez dzieci wypełniony był także wycieczkami autokarowymi ( wycieczka autokarowa do Pucka, Władysławowa, Gdańska i na Półwysep Helski ).

W trakcie pobytu dzieci na kolonii, psycholog realizował z uczestnikami program profilaktyczno – terapeutyczny w zakresie wdrażania programu: „Kraina Stumilowego Lasu”, „Sport – TAK, Nałóg – NIE” oraz „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Wyżej wymienione programy realizowano poprzez warsztaty, rozmowy indywidualne i grupowe. Pani Psycholog uczestniczyła także z dziećmi w wycieczkach autokarowych. Ze wszystkimi kolonistami poruszane zostały następujące tematy:

  • szkodliwość złego odżywiania
  • utrzymanie higieny
  • szeroko rozumiane wychowanie zdrowotne
  • szkodliwość picia alkoholu i palenia papierosów

Dzieci zakończyły pobyt na kolonii zrelaksowane i wypoczęte, pełne wrażeń wróciły do domu.