Log in

Rodzina- inwestycja w przyszłość

Zaytanie Ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie usługi animacyjnej i oprawy muzycznej
podczas spotkania dla rodzin w ramach projektu ,,Rodzina - inwestycja w przyszłość''.