Wersja Kontrastowa
Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

Rodzina - inwestycja w przyszłość

W ramach projektu unijnego „Rodzina - inwestycja w przyszłość” od września 2017 prowadzone są następujące działania:

 

 • Zajęcia socjoterapeutyczne

10 dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i przebywających w pieczy zastępczej raz w tygodniu przychodzi na zajęcia prowadzone przez socjoterapeutę - Panią Wiolettę Gołąbiecką.

Celem socjoterapii jest:

- możliwość odreagowania emocjonalnego,

- kształtowanie poczucia własnej wartości oraz tożsamości, pełnienia określonych ról społecznych,

- rozwijanie umiejętności społecznych (asertywności, komunikacji, nawiązywania relacji, radzenia sobe z konfliktem),

- nabycie doświadczeń korekcyjnych pozwalających na poznanie i wyeksponowanie swoich mocnych stron w kontaktach z grupą,

- korzystanie ze wsparcia grupy,

- pogłębianie wiedzy o sobie i drugim człowieku, co przekłada się na efektywniejsze funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych .

 • Glottodydaktyka

10 dzieci pracuje także przez dwie godziny w tygodniu z Panem Arturem Bańkowskim – specjalistą z zakresu neurologopedii, pedagogiem.

 • Indywidualna terapia logopedyczna

Prowadzona jest przez Panią Joannę Kuderska – Jakonczuk, która uczy podopiecznych właściwej komunikacji, poprawnej wymowy i ogólnej sprawności komunikacyjnej. Spotyka się z dziećmi przez dwie godziny w tygodniu.

 • Warsztaty kompetencji wychowawczych

Pięcioro rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze rozpoczęło 10 godzinne warsztaty prowadzone przez psycholog - Panią Irenę Folwarską. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji wychowawczych. Rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.

 • Grupa wsparcia

10 rodziców sprawujących rodzinną pieczę zastępczą raz w miesiącu bierze udział w spotkaniach grupy wsparcia prowadzonych przez psycholog - Panią Monikę Makarewicz. – Pleskowicz.

 • Grupa wsparcia

10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością raz w miesiącu spotyka się w grupie wsparcia. Wraz z psychologiem Panią Justyną Kotwicz - Wiercińską rodzice dyskutują o swoich problemach, jak sobie z nimi radzić, dzielą się swoimi sukcesami i radościami, pomagają sobie w stresie. Szukają pomysłów na realizowanie swoich własnych potrzeb i oczekiwań. Grupa wsparcia jest nieocenionym miejscem na wymianę własnych informacji i doświadczeń.

 • Warsztaty z elementami treningu umiejętności społecznych.

10 rodziców sprawujących rodzinną pieczę zastępczą uczestniczy w warsztatach. z elementami treningu umiejętności społecznych. 16 godzinne zajęcia prowadzone są przez psycholog - Panią Monike Makarewicz – Pleskowicz.

.

Warsztaty mają na celu kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie czy lepszym radzeniu sobie z emocjami w tym z odreagowaniem napięć.

 • Terapia poprzez teatr

Pięcioro dzieci przebywających w pieczy zastępczej raz w tygodniu uczestniczy w terapii poprzez teatr, podczas której młodzież może rozwijać swoje możliwości twórcze, kompetencje osobiste, społeczne. Możliwość wyrażania siebie pozwoli na większy wgląd we własne uczucia. Zajęcia prowadzone są przez dwóch specjalistów: psychologa - Pana Bartosza Wiszniewskiego i instruktor teatru - Panią Ewę Łajkowską.

 • Grupa wsparcia

Młodzi ludzie otrzymują także wsparcie podczas grupy wsparcia prowadzonej przez psycholog Panią – Annę Juźwiuk. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

 • Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień

W X odbyły się 8-godzinne warsztaty prowadzone przez psycholog - Panią Joannę Dejko. W warsztatach wzięło udział 8 pracowników PCPR.

 • Mediacje rodzinne

12 rodzin uczestniczących w projekcie do czerwca 2018 może skorzystać z mediacji rodzinnych prowadzonych przez psycholog Panią Katarzynę Jurczuk.

 • Praca socjalna

Z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością i rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzona jest praca socjalna.

 

.

Wszystkie zajęcia, spotkania w ramach projektu odbywają się w salach należących do PCPR w Bielsku Podlaskim.

Ostatnio zmienianysobota, 03 luty 2018 13:21