Wersja Kontrastowa
Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

Zapytanie Ofertowe [Anulowane]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin składania ofert do 14.09.2020 r. do godz. 15:00

Opis przedmiotu zamówienia jak i pozostałe warunki postępowania ofertowego zostały opisane w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do wiadomości.

Pozdrawiam
Urszula Kitlas - Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zapytanie Ofertowe [Anulowane]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Termin składania ofert do 14.09.2020 r.

Ogłoszenie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na sprzęt komputerowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na sprzęt komputerowy -  36 laptopów do pracy w trybie zdalnym dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zwanego dalej „Projektem”  zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Termin składania ofert do 17.08.2020 r.

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w ramach projektu "Rodzina - bezpieczny dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia