Wersja Kontrastowa
Log in

PCPR zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringową

Dzień dobry.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringową na szkoleniu dla rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzin w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Termin składania ofert do 05.11.2020 r.

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia