Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in
Administrator

Administrator

Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń...

ZDROWIE PSYCHICZNE I TELEFONY ZAUFANIA


22 484 88 01 – ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA FUNDACJI ITAKA.
116 123 – TELEFON ZAUFANIA DLA DOROSŁYCH.
22 635 09 54 – TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB STARSZYCH.
22 594 91 00- TELEFON ZAUFANIA PRZECIW DEPRECJI.

 

INFOLINIE


800 676 676 – INFOLINIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH.
800 190 590 – RZECZNIK PRAW PACJENTA.

 

TELEFONY WS. DZIECI I MŁODZIEŻY

800 080 222- LINIA DZIECIOM.
800 12 12 12 – TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA.
116 111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ.
800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI.

 

TELEFONY ZW. Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

800 120 002 – OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – „NIEBIESKA LINIA”.
(22) 621 35 37 , 600 070 717 – CENTRUM PRAW KOBIET.
800 120 226 – POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA WS. PRZEMOCY W RODZINIE.
 

INNE

800 108 108 – BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH FUNDACJI „NAGLE SAMI”.
801 033 242 – INFOLINIA „ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW”.
 

TELEFONY WS. OSÓB ZAGINIONYCH

116 000 – TELEFON W SPRAWIE ZAGINONEGO DZIECKA I NASTOLATKA.
22 654 70 70 – LINIA WSPARCIA FUNDACJI ITAKA.
 
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia