Wersja Kontrastowa
Log in

Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych koloni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych koloni z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci - Uczestników projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oferty należy składać w formie pisemnej lub na e-mail w terminie do 22.03.2018 r.

W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o zmianach w zapytaniu ofertowym: 

W pkt. II Termin i forma składania ofert.

Termin składania ofert do 30.03.2018 r.

W pkt. IV. 2 Przedmiot zamówienia

Zamawiający usuwa zapis –„ Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom, za wyjątkiem transportu dzieci”.

Ostatnio zmienianypiątek, 23 marzec 2018 11:20

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia