Log in

Informacja dotycząca: zorganizowania i przeprowadzenia kolonii z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o zmianach w zapytaniu ofertowym: 
W pkt. II Termin i forma składania ofert.
Termin składania ofert do 30.03.2018 r.
W pkt. IV. 2 Przedmiot zamówienia
Zamawiający usuwa zapis –„ Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom, za wyjątkiem transportu dzieci”.

Ostatnio zmienianypiątek, 23 marzec 2018 11:23