Log in

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), w okresie od 16 marca 2020r. do 31 marca 2020r. zawiesza się przyjmowanie interesantów w sposób bezpośredni.

Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz wnioski dotyczące dofinansowania z PFRON mogą być przesyłane pocztą.

Świadczenia w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego będą udzielane w formie rozmowy telefonicznej.

Interesanci mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 85 833 26 76
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności telefon 85 833 26 77
Wnioski o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.pcprbielskpodlaski.pl

POLECENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Urszula Kitlas Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

   

Informacja dotycząca: zorganizowania i przeprowadzenia kolonii z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o zmianach w zapytaniu ofertowym: 
W pkt. II Termin i forma składania ofert.
Termin składania ofert do 30.03.2018 r.
W pkt. IV. 2 Przedmiot zamówienia
Zamawiający usuwa zapis –„ Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom, za wyjątkiem transportu dzieci”.

Ostatnio zmienianypiątek, 23 marzec 2018 11:23