Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Ogłoszenie o naborze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby chętne do pełnienia funkcji asystenta osobistego osób niepełnosprawnych proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, tel. 85-833-26-76 zgłoszenia należy składać w terminie od 14.06.2021r. do 31.07.2021r. w siedzibie PCPR.

 • Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą być osoby które, uzyskały kwalifikacje w następujących kierunkach:
 • asystent osoby niepełnosprawnej;
 • opiekun osoby starszej;
 • opiekun medyczny;
 • lub posiadają 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy os. niepełnosprawnym.

Ponadto informujemy, że usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu /osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. kino, basen)
 • innych czynnościach związanych z pomocą osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem
z osobą niepełnosprawną.

 

 

PCPR plakat A3 dofinansowano

Ostatnio zmienianywtorek, 29 czerwiec 2021 11:28

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia