Wersja Kontrastowa
Log in

Co nowego w projekcie w 2022r?

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim wraz z początkiem roku 2022 r. rozpoczęło kolejne działania w ramach projektu „Rodzina – bezpieczny dom”.

    Od stycznia do kwietnia 2022 r. zrealizowano następujące formy wsparcia:

trening umiejętności społecznych - uczestniczyło w nim 7 osób przebywających w pieczy zastępczej;

warsztaty zdrowego żywienia – uczestniczyło w nich 10 osób ( nadal trwają indywidualne spotkania z dietetykiem);

poradnictwo prawne – z porad prawnika skorzystało 10 osób;

szkolenia: „Skuteczne metody wychowawcze” , „Wzmacnianie poczucia wartości dziecka” oraz „Nie chce czy nie może – trudne zachowania  dzieci” dla 10 rodzin zastępczych i 7 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze;

szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością” dla 10 rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością;

szkolenie „Jak pracować z agresją u dziecka? Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną” dla  7 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektora placówki o-w typu rodzinnego.

 

    Nadal są kontynuowane spotkania w ramach grup wsparcia dla rodziców zastępczych i rodziców dzieci z  niepełnosprawnością, warsztaty „Akademia rodzica”, socjoterapia, glottodydaktyka, indywidualna terapia pedagogiczna i logopedyczna, indywidualne konsultacje psychologiczne, mediacje rodzinne oraz wsparcie konsultanta osób realizujących program usamodzielnienia.

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia