Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Informacja

Bielsk Podlaski 02.09.2022r.

Informacja

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w dniu 20.09.2022r. o godz. 16.00 odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.

Miejsce spotkania: siedziba PCPR ul. 3 Maja 17,   pok. 201

Ponadto informujemy uczestników projektu „Rodzina - bezpieczny dom” o możliwości skorzystania w miesiącu wrześniu br. z konsultacji:

  • - psychologicznych,
  • - logopedycznych,
  • - prawniczych.

 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia