Wersja Kontrastowa
Log in

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kolonii letnich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych kolonii z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci, Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oferty należy składać w formie pisemnej lub na e-mail w terminie do 17.05.2021r.
 
Termin składania ofert został wydłużony do 19.05.2021r
 

Dodano załączniki z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego 

Ostatnio zmienianypiątek, 28 maj 2021 11:34

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia