Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych przyjmowane będą od dnia 15 marca 2024 r. (piątek).

 

Ostatnio zmienianyśroda, 06 marzec 2024 18:31

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia