Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

OGŁOSZENIE

Przyjmowanie wniosków

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

(o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności, karty parkingowej i legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności)

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Uwaga Osoby Niepełnosprawne !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby niepełnosprawne do kontaktu z naszą jednostką w celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON do środków ortopedycznych i pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Można ubiegać się o dofinansowanie w zależności od potrzeb do takich środków jak: pieluchomajtki, cewniki, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, laski, obuwie ortopedyczne, protezy, szkła korekcyjne, lupy, aparaty słuchowe, itp.

Istnieje możliwość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego wskazanego przez lekarza do rehabilitacji w warunkach domowych.

Proszę o kontakt z osobami zajmującymi się dofinansowaniem w/w przedmiotów pod numerem telefonu 85 86 999 03.

Urszula Kitlas
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku Podlaskim

 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia