Logo
Wydrukuj tę stronę

Zapytanie Ofertowe [Anulowane]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin składania ofert do 14.09.2020 r. do godz. 15:00

Opis przedmiotu zamówienia jak i pozostałe warunki postępowania ofertowego zostały opisane w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do wiadomości.

Pozdrawiam
Urszula Kitlas - Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 14 wrzesień 2020 12:17
Projekt i wykonanie strony © EINSER NETWORKS. Tomasz Golonko