Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bielskiego w stopniu znacznym i umiarkowanym, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, w zakresie:

  • – pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • – pomocy w uzyskaniu prawa jazdy,
  • – pomocy w zakupie i naprawie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania,
  • – dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania,
  • – pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z
  • oprzyrządowaniem elektrycznym,
  • – pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • – pomocy w zakupie i utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
  • – pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osobie zależnej,

odbywać się będzie:

od dnia 01 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

  • – pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

odbywać się będzie:

I Termin od dnia 01 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.

II Termin od dnia 10 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl

 

Więcej w tej kategorii: « Moduł II

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia