Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Informator - przemoc domowa

INFORMATOR DOTYCZĄCY INSTYTUCJI REALIZUJACYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ ORAZ REALIZUJĄCYCH PROGRAMY ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH I PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNYCH NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO

Załącznik

L.p. Nazwa Dane teleadresowe Zakres oddziaływań
Adres Telefon e-mail/ www
1 Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 7 47 712 52 12 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- podejmowanie interwencji domowych

- procedura Niebieskie Karty

2 Posterunek Policji w Brańsku

17-120 Brańsk,

ul. Sienkiewicza 6

47 712 51 20 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- podejmowanie interwencji domowych

- procedura Niebieskie Karty na terenie miasta oraz gminy Brańsk i Rudka

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17 85 833 26 76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprbielskpodlaski.pl

- programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeuytczne dla osób stosujących przemoc domową,

- Punkt Poradniczo – Konsultacyjny dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy

4 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 18/3 85 730 20 06 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- diagnozowanie problemu przemocy domowej,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową ,

- podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

5 Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46

85 730 45 15

85 730 10 28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bielskpodlaski.pl

jw.

 

 

6 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Boćki

17-111 Boćki

Plac Armii Krajowej 3

85 731 96 17

85 731 96 18

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. j.w.
7

Zespół Interdyscyplinarny

w Gminie Brańsk

17-120 Brańsk

ul. Kościuszki 19

85 737 53 88 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. j.w.
8

Zespół Interdyscyplinarny

w Brańsku

17-120 Brańsk,

ul. Rynek 25/2

85 655 10 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. j.w.
9 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Orla 17-106 Orla, ul. Adama Mickiewicza 5 85 730 57 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

j.w.
10 Zespół Interdyscyplinarny w Rudce

17-123 Rudka,

ul. Brańska 13

85 730 58 55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.rudka.naszops.pl

j.w.
11 Zespół Interdyscyplinarny

17-132 Wyszki,

ul. Szkolna 17

85 555 68 15

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wyszki.pl

j.w.
12

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

 

- II Wydział Karny

 

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

 

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 7

 

 

 

 

 

 

17-100 Bielsk Podlaski,

ul. Mickiewicza 32

85 731 21 65

(Biuro Obsługi Interesanta)

 

 

85 731 21 70

 

 

 

85 730 45 68

www.bielsk-podlaski.sr.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- zadania z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej w obszarze określonym właściwością miejscową i rzeczową
13

Prokuratura Rejonowa

w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 7

85 731 28 80

85 731 28 86

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniu prowadzonym przed sądem rejonowym oraz prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych

 

14 Punkt informacyjno - konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Sienkiewicza 11a

857318140

690608198

572183266

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- konsultacje skierowane do mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy

- pomoc prawna

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 12 luty 2024 13:13

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia