Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski

Log in
Monika Kamińska

Monika Kamińska

Realizacja projektu „Rodzina – bezpieczny dom”: maj – sierpień 2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w w/w okresie zrealizowało następujące formy wsparcia:

 • – warsztaty „Profilaktyka zdrowia rodziców osób z niepełnosprawnością” - uczestniczyło w nich 10 osób;
 • – warsztaty „Cyberprzemoc” dla dzieci z pieczy zastępczej;
 • – glottodydaktyka – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych;
 • – socjoterapia – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych;
 • – indywidualna terapia pedagogiczna – uczestniczyło w niej 7 osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • – indywidualna terapia logopedyczna – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych;
 • – grupa wsparcia dla rodzin zastępczych – uczestniczyło w niej 10 osób;
 • – grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością – uczestniczyło w niej 10 osób;
 • – warsztaty „Akademia rodzica” dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze – uczestniczyło w nich 7 osób;
 • – indywidualne konsultacje psychologiczne;
 • – indywidualne konsultacje z dietetykiem;
 • – wsparcie konsultanta osób realizujących program usamodzielnienia;
 • – mediacje rodzinne – uczestniczyło w nich 12 rodzin;
 • – wyjazd na 10 – dniowe kolonie dla 20 dzieci z pieczy zastępczej;
 • – wyjazdowe jednodniowe warsztaty wzmacniające więzi rodzicielskie dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz rodzin zastępczych;

Z dniem 31.08.2022r. zakończyliśmy dwuletnią realizację projektu „Rodzina – bezpieczny dom”.

Wszystkie założenia projektu, w tym wskaźniki, zostały zrealizowane.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, za pracę i czas poświęcony na jego realizację. Wszystkim rodzicom, którzy mimo natłoku obowiązków znajdowali czas, by przyprowadzić swoje dzieci na zajęcia projektowe.

Informacja

Bielsk Podlaski 02.09.2022r.

Informacja

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w dniu 20.09.2022r. o godz. 16.00 odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.

Miejsce spotkania: siedziba PCPR ul. 3 Maja 17,   pok. 201

Ponadto informujemy uczestników projektu „Rodzina - bezpieczny dom” o możliwości skorzystania w miesiącu wrześniu br. z konsultacji:

 • - psychologicznych,
 • - logopedycznych,
 • - prawniczych.

 

Co nowego w projekcie w 2022r?

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim wraz z początkiem roku 2022 r. rozpoczęło kolejne działania w ramach projektu „Rodzina – bezpieczny dom”.

    Od stycznia do kwietnia 2022 r. zrealizowano następujące formy wsparcia:

trening umiejętności społecznych - uczestniczyło w nim 7 osób przebywających w pieczy zastępczej;

warsztaty zdrowego żywienia – uczestniczyło w nich 10 osób ( nadal trwają indywidualne spotkania z dietetykiem);

poradnictwo prawne – z porad prawnika skorzystało 10 osób;

szkolenia: „Skuteczne metody wychowawcze” , „Wzmacnianie poczucia wartości dziecka” oraz „Nie chce czy nie może – trudne zachowania  dzieci” dla 10 rodzin zastępczych i 7 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze;

szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością” dla 10 rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością;

szkolenie „Jak pracować z agresją u dziecka? Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną” dla  7 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektora placówki o-w typu rodzinnego.

 

    Nadal są kontynuowane spotkania w ramach grup wsparcia dla rodziców zastępczych i rodziców dzieci z  niepełnosprawnością, warsztaty „Akademia rodzica”, socjoterapia, glottodydaktyka, indywidualna terapia pedagogiczna i logopedyczna, indywidualne konsultacje psychologiczne, mediacje rodzinne oraz wsparcie konsultanta osób realizujących program usamodzielnienia.

Co nowego w projekcie w 2022r?

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim wraz z początkiem roku 2022 r. rozpoczęło kolejne działania w ramach projektu „Rodzina – bezpieczny dom”.

    Od stycznia do kwietnia 2022 r. zrealizowano następujące formy wsparcia:

trening umiejętności społecznych - uczestniczyło w nim 7 osób przebywających w pieczy zastępczej;

warsztaty zdrowego żywienia – uczestniczyło w nich 10 osób ( nadal trwają indywidualne spotkania z dietetykiem);

poradnictwo prawne – z porad prawnika skorzystało 10 osób;

szkolenia: „Skuteczne metody wychowawcze” , „Wzmacnianie poczucia wartości dziecka” oraz „Nie chce czy nie może – trudne zachowania  dzieci” dla 10 rodzin zastępczych i 7 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze;

szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością” dla 10 rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością;

szkolenie „Jak pracować z agresją u dziecka? Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną” dla  7 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektora placówki o-w typu rodzinnego.

 

    Nadal są kontynuowane spotkania w ramach grup wsparcia dla rodziców zastępczych i rodziców dzieci z  niepełnosprawnością, warsztaty „Akademia rodzica”, socjoterapia, glottodydaktyka, indywidualna terapia pedagogiczna i logopedyczna, indywidualne konsultacje psychologiczne, mediacje rodzinne oraz wsparcie konsultanta osób realizujących program usamodzielnienia.

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia