Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Rodzinne warsztaty świąteczne wzmacniające więzi rodzicielskie

W dniu 09 grudnia 2023r. rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi wzięły udział w warsztatach świątecznych w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Uczestnicy rozmawiali o tym,  jak kiedyś obchodzono Boże Narodzenie, jak wyglądał świąteczny stół oraz o tym, kto był „pierwszym” Świętym Mikołajem. W trakcie spotkania wszyscy mieli okazję obejrzeć dawne ozdoby choinkowe oraz pocztówki świąteczne, a w części warsztatowej przygotować własny stroik bożonarodzeniowy.

Ostatnio zmienianypiątek, 05 styczeń 2024 06:34

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia