Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim - Głównego Księgowego

termin składania dokumentów aplikacyjnych do 13.05.2022 r. do godz. 14:00

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 23 maj 2022 07:31

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia