Logo
Wydrukuj tę stronę

Zapytanie Ofertowe

Dzień dobry.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na udzielenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin składania ofert do 26.01.2021 r.

Pozdrawiam
Urszula Kitlas - Dyrektor PCPR

 

Projekt i wykonanie strony © EINSER NETWORKS. Tomasz Golonko