Logo
Wydrukuj tę stronę

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie terapii czytania i pisania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie terapii czytania i pisania dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin składania ofert do 25.11.2020 r.

Pozdrawiam

Urszula Kitlas - Dyrektor PCPR w Bielsku Podlaskim

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 15 marzec 2021 11:16
Projekt i wykonanie strony © EINSER NETWORKS. Tomasz Golonko