Wersja Kontrastowa
Log in

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w załączaniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Dziękuję za udział w postępowaniu.

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia