Wersja Kontrastowa
Log in

Ogłoszenia - 2016

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON:

Turnusów rehabilitacyjnych od dnia 08 marzec 2016 r. (wtorek)

UWAGA!

Powyższy termin nie dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat oraz w wieku 16 – 24 lat uczących się i niepracujących pod warunkiem, iż turnus rozpoczyna się w miesiącu kwietniu. W takim przypadku wniosek należy złożyć na 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Zaopatrzenia w przedmioty ortoped. i środki pomocnicze od dnia 08 kwietnia 2016r.
Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej PCPR: www.pcprbielskpodlaski.pl

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2016 rok

Terminy naboru wniosków

Moduł II (student) – I termin od dnia 10.03.2016 r. do dnia 30.03.2016 r.

    • II termin od dnia 12. 09.2016 r. do dnia 10.10.2016 r.

Uwaga! Prosimy o dokładne zapoznanie się i wypełnienie wniosku ponieważ zmieniły się zasady, kierunki i warunki brzegowe programu.

Moduł I – termin I od dnia 04.04.2016 r. do dnia 29.04.2016 r.

  • termin II od dnia 01.08.2016 r. do dnia 30.08.2016 r.
Ostatnio zmienianywtorek, 19 wrzesień 2017 19:43

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia