Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - Bezpieczny dom

Biuro projektu "Rodzina - bezpieczny dom"

Kontakt

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski

pokój nr 8

 Czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30
Dodatkowe informacje:

 

Koordynator projektu Monika Kamińska tel.: 085 833 10 82
Pracownik Socjalny Barbara Iwańczuk tel.: 085 833 10 82


 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia