Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

2015 - Archiwalne

Podziękowania za udział w projekcie „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”

We wtorek 30.06.2015r. po 7 latach realizacji projektu nadchodzi czas jego zakończenia. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt. Dziękujemy każdemu kto brał w nim czynny udział.

Dziękujemy Dyrekcji za umożliwienie realizacji projektu. Współpracownikom, z którymi pracowaliśmy. Bardzo liczymy na dalszą współpracę i życzliwość z Waszej strony. Szczególne podziękowania kierujemy do Specjalistów, trenerów, których przez te lata było tak wielu. Za rzetelność i wysoką jakość współpracy, która spotkała się z dużym uznaniem osób uczestniczących w szkoleniach. Dziękujemy za przekazanie wiedzy popartej doświadczeniem, kompetencjami, a także za życzliwość, poczucie humoru. Mamy nadzieję, że uzyskana w trakcie szkoleń wiedza i umiejętności w przyszłości zaowocują dalszymi, pozytywnymi zmianami w życiu uczestników.

Pragniemy podziękować przede wszystkim samym uczestnikom projektu, rodzicom, dzieciom, osobom, które często zmagają się ze światem i samym sobą. Wierzymy, ze nie był to zmarnowany czas.

Dziękujemy również całemu zespołowi projektowemu, dzięki ich zaangażowaniu projekt zakończył się powodzeniem. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim realizującym z nami to przedsięwzięcie. To był wyjątkowy i bardzo owocny czas!

Biuro projektu

Spotkanie podsumowujące projekt „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”

Dnia 19.06.2015r. w Domu Weselnym „Iwonka” zorganizowane zostało uroczyste spotkanie podsumowujące projekt. W spotkaniu brali udział aktualni uczestnicy projektu z rodzinami, opiekunami, specjaliści prowadzący zajęcia i inne osoby zaangażowane w projekt.

Spotkanie rozpoczęła koordynator projektu Pani Monika Kamińska, która krótko przedstawiła założenia projektu oraz efekty jakie udało się osiągnąć podczas 7 lat pracy nad projektem.

Następnie  glos zabrała Dyrektor PCPR Pani Urszula Kitlas dziękując wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę. Uczestnikom za wytrwałość oraz za uczestniczenie w zajęciach natomiast zespołowi projektowemu za zaangażowanie, energię oraz pracę włożoną w koordynowanie działań związanych z prawidłowym przebiegiem i realizacją projektu. Pani Dyrektor podkreśliła jednocześnie wagę realizacji podobnych projektów zarówno dla uczestników jak i dla ośrodków pomocy społecznej.

Po części oficjalnej goście bawili się przy muzyce zespołu Melodia & Estetika Anna Falkowska. Degustowali przekąski przygotowane specjalnie z myślą o nich. Chętni mogli także pomalować twarz, wziąć udział w różnorodnych konkursach, zabawach. Wszyscy goście bawili się znakomicie. Na zakończenie spotkania wręczono uczestnikom zaświadczenia potwierdzające ich udział w projekcie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i  aktywny udział. W sumie w spotkaniu wzięło udział 80 osób.

 

Warsztaty wyjazdowe „Akademia rodzica” – Zamość – Roztocze

W dniach 16/17.05.2015r. miał miejsce wyjazd pięciu rodzin biorących udział w projekcie „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” do Zamościa i Roztoczańskiego Parku Narodowego. W sumie w wyjeździe uczestniczyło 20 osób. Pierwszego dnia mieliśmy przyjemność podziwiać piękne Stare Miasto w Zamościu. Same miasto oferuje moc atrakcji, nie bez powodu nazywane jest „Perłą renesansu”. Piękne parki, wąskie uliczki czy ukwiecone podwórka wokół zabytkowych kamienic, placów robią wrażenie na turystach.
Po południu w miejscu noclegu, w Krasnobrodzie odbyły się warsztaty dla rodziców „Akademia rodzica”, które poprowadziła Pani Katarzyna Wolska. W tym samym czasie dzieci bawiły się z animatorem.
Drugiego dnia po warsztatach udaliśmy się na zwiedzanie Roztocza. Jeden dzień to zbyt mało, aby zwiedzić park. Jednak udało nam się zobaczyć najciekawsze miejsca Krasnobrodu, Zwierzyńca, progi skalne na Tanwii i Jeleniu, zagrodę w Guciowie i pomnik chrząszcza w Szczebrzeszynie. Tempo zwiedzania było dość intensywne. Pełni wrażeń, choć zmęczeni zakończyliśmy naszą przygodą z Zamojszczyzną by późnym wieczorem wrócić do domu.

Warsztaty edukacji seksualnej

Dnia 22.04.2015r. w ramach projektu unijnego „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” odbyły się pierwsze warsztaty dla rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Spotkanie poprowadziła Pani Wioletta Kujawa – Brzezińska z Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji -„Integra” w Białymstoku. Zainteresowanie spotkaniem było duże, o czym świadczyła wysoka frekwencja. Przewidzianych jest w sumie 16 godzin warsztatów.

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z harmonogramem projektu do czerwca br. trwają spotkania w ramach grup wsparcia.
Grupa rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością spotyka się raz w miesiącu przez 3 godziny z psychoterapeutą – Panią Mariolą Wojtkiewicz.
Kolejna grupa wsparcia dla rodziców sprawujących pieczę zastępczą, która jest z nami od IX.2014r. do VI.2015r, pracuje także przez 3 godziny w miesiącu z psychoterapeutą – Panią Katarzyną Renczyńską.

Trening Umiejętności Społecznych

Dnia 23.03.2015r. rodzice, których dzieci także uczestniczą w projekcie unijnym „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” szlifowali swoje umiejętności społeczne podczas treningu umiejętności społecznych. Spotkanie poprowadziły psycholog Pani Katarzyna Jurczuk i psycholog Pani Monika Makarewicz – Pleskowicz. Specjaliści będą pracować z rodzicami w ramach treningu w sumie przez 10 godzin.

Warsztaty kompetencji społecznych

Dnia 24.02.2015r. psycholog – Ewelina Łobasiuk przeprowadziła pierwsze spotkanie w ramach warsztatów kompetencji społecznych dla 6 dzieci biorących udział w projekcie „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”. W sumie dzieci będą pracowały ze specjalistą 12 godzin. Warsztaty mają na celu przede wszystkim zwiększenie umiejętności społecznych dzieci.

Warsztaty „Przywileje i uprawnienia osób z niepełnosprawnością”

W dniu 10.02.2015r. w PCPR w ramach projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” odbyły się warsztaty „Przywileje i uprawnienia osób z niepełnosprawnością”. Warsztaty przeznaczone były dla 5 rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Spotkanie, które trwało 3 godziny poprowadził pracownik PCPR – Pan Marek Kostulski. Zainteresowanie tematem było duże, co daje przekonanie o potrzebie i słuszności organizowania tego typu spotkań.

Warsztaty „Psychologia zdrowia”

Pierwsze spotkanie w ramach warsztatów „Psychologia zdrowia” miało miejsce 10.02.2015r. w PCPR. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” i przeznaczone były dla 5 rodziców biorących udział w projekcie. W sumie uczestnicy warsztatów będą pracować z psychoterapeutą Panią Wiolettą Kujawą – Brzezińską przez 6 godzin.

Nowe rodziny w projekcie

Z dniem 19.01.2015r. do projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” dołączyło 5 rodziców i 6 dzieci, które wymagają wsparcia pedagogiczno – psychologicznego w pokonywaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi. Rodziny uzyskają wsparcie, które zwiększy kompetencje społeczne i dydaktyczne dziecka a także umiejętności społeczne i wychowawcze rodziców. Dla rodziców przewidziane są następujące formy wsparcia:

– Warsztaty „Psychologia zdrowia”
– Trening Umiejętności Społecznych
– Wyjazdowe, 2 – dniowe warsztaty „Akademia rodzica” ( całe rodziny)
– Spotkania z pracownikiem socjalnym
Natomiast dzieci w ramach PAL będą pracować na następujących zajęciach:
– Socjoterapeutycznych
– Glottodydaktycznych
– Warsztatach kompetencji społecznych
– Rodziny pozostaną z nami do 30.06.2015r.

Muzykoterapia

Dnia 21.01.2015r. w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim odbyły się pierwsze zajęcia z muzykoterapii dla 15 osób biorących udział w projekcie unijnym „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”. Zajęcia poprowadziła Pani Weronika Chmiel – profesjonalny muzykoterapeuta, który kształcił swoje umiejętności min. na Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Pani Weronika posiada doświadczenie i jest przygotowana do pracy z osobami z różnego typu zaburzeniami, chorobami i niepełnosprawnościami.

Zajęcia bardzo podobały się młodzieży. W sumie Pani Weronika będzie pracować z uczestnikami projektu przez 32 godz. do końca maja br.

Arteterapia

Pani Urszula Arendt – Niczyporowicz w Nowym Roku 2015 kontynuuje w Zespole Szkół Specjalnych pracę z młodzieżą na zajęciach z arteterapii. Specjalista będzie prowadził zajęcia arteterapeutyczne przez 2 godziny w miesiącu do końca maja br.

Więcej w tej kategorii: « 2014 - Archiwalne

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia