Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

OGŁOSZENIE

Przyjmowanie wniosków

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

(o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności, karty parkingowej i legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności)

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

 

2024

2024 (1)

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Obraz autorstwa upklyak na Freepik


ogloszenie o naborze wniosków - edycja 2024 [Plik PDF]


 

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ruszył nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 . Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja Programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100).

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa),
  • zaprowadzaniu odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej (z zastrzeżeniem, że usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Powiat Bielski zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych udziałem w Programie o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej wraz z pozostałymi załącznikami oraz dostarczenie jej do tutejszej siedziby wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności w terminie do dnia 6 września 2023 r.Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 85 869 99 05

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2024 r. oraz aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

UWAGA!Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Powiat Bielski środków finansowych na realizację Programu.

czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia