Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

OGŁOSZENIE

Przyjmowanie wniosków

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

(o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności, karty parkingowej i legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności)

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Obraz autorstwa upklyak na Freepik


ogloszenie o naborze wniosków - edycja 2024 [Plik PDF]


 

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ruszył nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 . Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja Programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100).

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa),
 • zaprowadzaniu odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej (z zastrzeżeniem, że usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Powiat Bielski zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych udziałem w Programie o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej wraz z pozostałymi załącznikami oraz dostarczenie jej do tutejszej siedziby wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności w terminie do dnia 6 września 2023 r.Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 85 869 99 05

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2024 r. oraz aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

UWAGA!Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Powiat Bielski środków finansowych na realizację Programu.

czytaj więcej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym?
Potrzebujesz wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 • Asystent osobisty pomoże Ci w następujących czynnościach:
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach do lekarza, pracy, szkoły, na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, do miejsc kultu religijnego, itp.;
 • zakupach, załatwieniu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury;
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Więcej informacji pod nr tel.: 85 869 99 05

 

 


Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowany jest w całości ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 

 

czytaj więcej

Asystent Osobisty Oosoby Niepełnosprawnej – Edycja 2022

Loga: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Flaga Polski oraz Godło Polski

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza osoby zainteresowane do zgłaszania chęci udziału w rządowym Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Kto może uzyskać wsparcie :

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta
  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Rodzaj oferowanej pomocy to usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w zakresie:

 • wyjścia, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • wykonania zakupów, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwienia spraw urzędowych;
 • nawiązania kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystania z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Zgłoszenia do Programu można składać poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 (plik do pobrania znajduje się poniżej). Zgłoszenia mogą dokonać osoby niepełnosprawne lub opiekunowie prawni. Karty należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17:

 • osobiście, w godzinach pracy Centrum, tj. w dni powszednie w godz. 8.00-15.00, pok. Nr 204 (II piętro).

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2022 r.
Szczegółowych informacji udziela p. Anna Androsiuk; tel. 85 869 99 05
Wysokość przyznanych środków to: 103 203,60 zł.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Plakat - Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego  PLAKAT - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

 

Loga: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Flaga Polski oraz Godło Polski

czytaj więcej

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO DOFINANSOWANIE 19.437,40 ZŁ

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż Powiat Bielski przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 . Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. kino, basen);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie
  w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko z niepełnosprawnością, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenie pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program trwa od 15.08.2021 roku do 31.12.2021 roku .

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. (Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.)

Dokumenty należy złożyć do dnia 31 lipca 2021 roku w:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój 204.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – tel: 85 833 26 76/ 85 869 99 05

 

PLAKAT2021 PCPR plakat A3 dofinansowano 
czytaj więcej

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Ogłoszenie o naborze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby chętne do pełnienia funkcji asystenta osobistego osób niepełnosprawnych proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, tel. 85-833-26-76 zgłoszenia należy składać w terminie od 14.06.2021r. do 31.07.2021r. w siedzibie PCPR.

 • Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą być osoby które, uzyskały kwalifikacje w następujących kierunkach:
 • asystent osoby niepełnosprawnej;
 • opiekun osoby starszej;
 • opiekun medyczny;
 • lub posiadają 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy os. niepełnosprawnym.

Ponadto informujemy, że usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu /osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. kino, basen)
 • innych czynnościach związanych z pomocą osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem
z osobą niepełnosprawną.

 

 

PCPR plakat A3 dofinansowano

czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia