Wersja Kontrastowa
Log in

OGŁOSZENIE

Przyjmowanie wniosków

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

(o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności, karty parkingowej i legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności)

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Przyjmowanie wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON:

  • Turnusów rehabilitacyjnych od dnia - 23 lutego 2018 r. (piątek)
  • Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od dnia - 01 marca 2018 r. (czwartek)
  • - innych zadań (przyjmowane są na bieżąco)

Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej: www.pcprbielskpodlaski.pl

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia