Wersja Kontrastowa
Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, który udziela pomocy osobom znajdującym się w kryzysie oraz osobom doznającym przemocy w rodzinie. Osobom w sytuacji kryzysowej wsparcia udzielają:

- psycholog tel. 85 869 99 02
- pedagog tel. 85 869 99 01
- Specjalista pracy z rodziną tel. 85 869 99 05
- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
   tel. 85 833 10 82 
   tel. 85 833 26 75

Informacja o naborze wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bielskiego w stopniu znacznym i umiarkowanym , iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, w zakresie:

– pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– pomocy w uzyskaniu prawa jazdy,

– pomocy w zakupie i naprawie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania,

– dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania,

– pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z

oprzyrządowaniem elektrycznym,

– pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– pomocy w zakupie i utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

– pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osobie zależnej,

odbywać się będzie:

od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

– pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

odbywać się będzie:

I Termin od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

II Termin od dnia 10 września 2021 r. do dnia 10 października 2021 r.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, który udziela pomocy osobom znajdującym się w kryzysie oraz osobom doznającym przemocy w rodzinie. Osobom w sytuacji kryzysowej wsparcia udzielają:

- psycholog tel. 85 869 99 02
- pedagog tel. 85 869 99 01
- Specjalista pracy z rodziną tel. 85 869 99 05
- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
   tel. 85 833 10 82 
   tel. 85 833 26 75

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia