Wersja Kontrastowa
Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

Zakończyliśmy realizację projektu: „Rodzina - inwestycja w przyszłość”

Z dniem 31.08.2019r. zakończyliśmy dwuletnią realizację projektu: „Rodzina - inwestycja w przyszłość”. Wszystkie założenia projektu w tym wskaźniki zostały zrealizowane w pełni.

98 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zostało objętych w ramach projektu wsparciem poprzez uczestnictwo w warsztatach, grupach wsparcia, szkoleniach:

  • Osoby przebywające w pieczy zastępczej – 38 osób
  • Rodzice sprawujący rodzinną piecze zastępczą - 20 osób
  • Rodzice dziecka z niepełnosprawnością - 20 osób
  • Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych tzw. dysfunkcyjne - 20 osób

8 pracowników w tym dyrektor jednostki mogło w ramach projektu uczestniczyć w szkoleniach pozwalających zaktualizować wiedzę i podwyższyć kompetencje.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, za pracę i czas poświęcony na jego realizację. Wszystkim rodzicom, którzy mimo natłoku obowiązków znajdowali czas by przyprowadzać swoje dzieci na zajęcia projektowe. W tym szczególnie rodzicom zastępczym i wychowującym dzieci z niepełnosprawnością, którzy choć na chwilę mogli zapomnieć o kłopotach i troskach dnia codziennego.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 21 październik 2019 07:22