Wersja Kontrastowa
Log in

Projekt: Rodzina - Bezpieczny dom

Realizacja projektu „Rodzina – bezpieczny dom” od września do grudnia 2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim we wrześniu 2020r. rozpoczęło projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 pt. „Rodzina – bezpieczny dom”.

Udział w projekcie bierze 57 osób, tj. : 10 osób przebywających w pieczy zastępczej,10 rodziców zastępczych, 10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, 7 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z 7 dzieci przejawiającymi problemy w szkole, 5 osób realizujących program usamodzielnienia oraz 7 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektora placówki opiekuńczo -wychowawczej typu rodzinnego.

Od września do grudnia 2020r. zostały zrealizowane następujące działania:

 • socjoterapia grupowa – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych (zajęcia są nadal kontynuowane);

 • glottodydaktyka – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych ( zajęcia są nadal kontynuowane);

 • indywidualna terapia pedagogiczna – uczestniczyło w niej 7 osób przebywających w pieczy zastępczej (zajęcia są nadal kontynuowane);

 • indywidualna terapia logopedyczna – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych (zajęcia są nadal kontynuowane);

 • grupa wsparcia dla rodzin zastępczych – uczestniczyło w niej 10 osób ( spotkania są nadal kontynuowane);

 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością– uczestniczyło w niej 10 osób (spotkania są nadal kontynuowane);

 • warsztaty „Akademia Rodzica” dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze – uczestniczyło w niej 7 osób ( spotkania są nadal kontynuowane);

 • indywidualne konsultacje psychologiczne ( trwają nadal);

 • mediacje rodzinne (trwają nadal);

 • wsparcie konsultanta osób realizujących program usamodzielnienia (nadal są kontynuowane);

 • szkolenie Profilaktyka uzależnień dla rodzin zastępczych i rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze;

 • szkolenie Psychopedagogika traumy dla 7 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dyrektora placówki o- w typu rodzinnego;

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 10 maj 2021 12:55

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia