Wersja Kontrastowa
Log in

Projekt: Rodzina - Bezpieczny dom

Aktualności

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM”

  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z terenu powiatu bielskiego, w tym: rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, rodzin dysfunkcyjnych wraz dziećmi oraz rodziców wychowujących…
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty (Kolonie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych kolonii z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci, Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kolonii letnich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych kolonii z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci, Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oferty należy składać w formie pisemnej lub na e-mail w terminie do 17.05.2021r.   Termin składania ofert został wydłużony do 19.05.2021r   Dodano załączniki z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego 
czytaj więcej
Etykiety

Co nowego w projekcie w 2021r?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim wraz z początkiem roku 2021r. rozpoczęło kolejne działania w ramach projektu " Rodzina - bezpieczny dom". Od stycznia do kwietnia 2021r. zrealizowano następujące formy wsparcia: trening umiejętności społecznych – uczestniczyło w nim 7 osób przebywających w pieczy zastępczej warsztaty zdrowego żywienia – uczestniczyło w nich 10 osób (nadal trwają indywidualne spotkania z dietetykiem); poradnictwo prawne - z porad prawnika skorzystało 10 osób szkolenia: Skuteczne metody wychowawcze oraz Wzmacnianie poczucia wartości dziecka dla 10…
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów profilaktyki zdrowia osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów profilaktyki zdrowia rodziców osób niepełnosprawnych - Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
czytaj więcej

Realizacja projektu „Rodzina – bezpieczny dom” od września do grudnia 2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim we wrześniu 2020r. rozpoczęło projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 pt. „Rodzina – bezpieczny dom”. Udział w projekcie bierze 57 osób, tj. : 10 osób przebywających w pieczy zastępczej,10 rodziców zastępczych, 10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, 7 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z 7 dzieci przejawiającymi problemy w szkole, 5 osób realizujących program usamodzielnienia oraz 7 pracowników Powiatowego Centrum…
czytaj więcej

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie terapii czytania i pisania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie terapii czytania i pisania dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 25.11.2020 r. Pozdrawiam Urszula Kitlas - Dyrektor PCPR w Bielsku Podlaskim
czytaj więcej

Zamówienie publiczne na indywidualną terapię pedagogiczną i logopedyczną. Termin składania ofert do 16.10.2020 r

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaskizwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na:przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej lub przeprowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 16.10.2020 r.
czytaj więcej

Rodzina - bezpieczny dom

  Projekt „Rodzina – bezpieczny dom” nr RPO.07.02.01-20-0054/19 realizowany przez Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  
czytaj więcej

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM"

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Do udziału w projekcie przystąpić mogą rodziny zamieszkujące teren powiatu bielskiego, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie realizujący program usamodzielniania,…
czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia