Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - Bezpieczny dom

Aktualności

Informacja

Bielsk Podlaski 02.09.2022r. Informacja   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w dniu 20.09.2022r. o godz. 16.00 odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Miejsce spotkania: siedziba PCPR ul. 3 Maja 17,   pok. 201 Ponadto informujemy uczestników projektu „Rodzina - bezpieczny dom” o możliwości skorzystania w miesiącu wrześniu br. z konsultacji: - psychologicznych, - logopedycznych, - prawniczych.  
czytaj więcej

Realizacja projektu „Rodzina – bezpieczny dom”: maj – sierpień 2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w w/w okresie zrealizowało następujące formy wsparcia: – warsztaty „Profilaktyka zdrowia rodziców osób z niepełnosprawnością” - uczestniczyło w nich 10 osób; – warsztaty „Cyberprzemoc” dla dzieci z pieczy zastępczej; – glottodydaktyka – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych; – socjoterapia – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych; – indywidualna terapia pedagogiczna –…
czytaj więcej

Co nowego w projekcie w 2022r?

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim wraz z początkiem roku 2022 r. rozpoczęło kolejne działania w ramach projektu „Rodzina – bezpieczny dom”.     Od stycznia do kwietnia 2022 r. zrealizowano następujące formy wsparcia: trening umiejętności społecznych - uczestniczyło w nim 7 osób przebywających w pieczy zastępczej; warsztaty zdrowego żywienia – uczestniczyło w nich 10 osób ( nadal trwają indywidualne spotkania z dietetykiem); poradnictwo prawne – z porad prawnika skorzystało 10 osób; szkolenia: „Skuteczne metody wychowawcze” , „Wzmacnianie…
czytaj więcej

II etap projektu „Rodzina – bezpieczny dom”

W miesiącu wrześniu 2021r. rozpoczął się kolejny etap projektu :„Rodzina – bezpieczny dom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zakwalifikowano: 10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością; 10 rodziców zastępczych; 10 osób przebywających w pieczy zastępczej; 7 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z 7 dzieci przejawiającymi problemy w szkole; Jednocześnie udział w projekcie kontynuuje: 5 osób realizujących program usamodzielnienia; 7 pracowników jednostki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej i Dyrektor placówki opiekuńczo –…
czytaj więcej

Kolonie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

W dniach 04-13.08.2021r., dwadzieścioro dzieci przebywających w pieczy zastępczej uczestniczyło w wyjeździe kolonijnym nad morze. Podopieczni zakwaterowani zostali w Ośrodku Wypoczynkowo – Kolonijnym „POLAR” w miejscowości Stegna. Organizatorem kolonii była Agencja Turystyczna Bella Travel Katarzyna Liwoch. Kolonie sfinansowane zostały ze środków UE w ramach projektu unijnego „Rodzina – bezpieczny dom”. Dzieciom zapewniono całodobową opiekę kadry pedagogicznej, opiekę medyczną, opiekę ratownika WOPR na kąpieliskach oraz pilota turystycznego i przewodnika podczas wycieczek. W trakcie pobytu dzieci na koloniach zrealizowano program profilaktyczny, podczas…
czytaj więcej

Realizacja projektu „Rodzina – bezpieczny dom”: maj – sierpień 2021r.

W wyżej wymienionym okresie zrealizowano następujące formy wsparcia: – warsztaty „Profilaktyka zdrowia rodziców osób z niepełnosprawnością” - uczestniczyło w nich 10 osób; – warsztaty „Cyberprzemoc” dla dzieci z pieczy zastępczej; – wyjazd na 10 – dniowe kolonie dla 20 dzieci z pieczy zastępczej; – glottodydaktyka – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych; – socjoterapia – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i…
czytaj więcej

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM”

  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z terenu powiatu bielskiego, w tym: rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, rodzin dysfunkcyjnych wraz dziećmi oraz rodziców wychowujących…
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty (Kolonie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych kolonii z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci, Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kolonii letnich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych kolonii z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci, Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oferty należy składać w formie pisemnej lub na e-mail w terminie do 17.05.2021r.   Termin składania ofert został wydłużony do 19.05.2021r   Dodano załączniki z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego 
czytaj więcej
Etykiety

Co nowego w projekcie w 2021r?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim wraz z początkiem roku 2021r. rozpoczęło kolejne działania w ramach projektu " Rodzina - bezpieczny dom". Od stycznia do kwietnia 2021r. zrealizowano następujące formy wsparcia: trening umiejętności społecznych – uczestniczyło w nim 7 osób przebywających w pieczy zastępczej warsztaty zdrowego żywienia – uczestniczyło w nich 10 osób (nadal trwają indywidualne spotkania z dietetykiem); poradnictwo prawne - z porad prawnika skorzystało 10 osób szkolenia: Skuteczne metody wychowawcze oraz Wzmacnianie poczucia wartości dziecka dla 10…
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów profilaktyki zdrowia osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów profilaktyki zdrowia rodziców osób niepełnosprawnych - Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
czytaj więcej

Realizacja projektu „Rodzina – bezpieczny dom” od września do grudnia 2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim we wrześniu 2020r. rozpoczęło projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 pt. „Rodzina – bezpieczny dom”. Udział w projekcie bierze 57 osób, tj. : 10 osób przebywających w pieczy zastępczej,10 rodziców zastępczych, 10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, 7 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z 7 dzieci przejawiającymi problemy w szkole, 5 osób realizujących program usamodzielnienia oraz 7 pracowników Powiatowego Centrum…
czytaj więcej

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie terapii czytania i pisania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie terapii czytania i pisania dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 25.11.2020 r. Pozdrawiam Urszula Kitlas - Dyrektor PCPR w Bielsku Podlaskim
czytaj więcej

Zamówienie publiczne na indywidualną terapię pedagogiczną i logopedyczną. Termin składania ofert do 16.10.2020 r

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaskizwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na:przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej lub przeprowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 16.10.2020 r.
czytaj więcej

Rodzina - bezpieczny dom

  Projekt „Rodzina – bezpieczny dom” nr RPO.07.02.01-20-0054/19 realizowany przez Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  
czytaj więcej

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM"

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Do udziału w projekcie przystąpić mogą rodziny zamieszkujące teren powiatu bielskiego, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie realizujący program usamodzielniania,…
czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia