Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

Aktualności

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „Rodzina – bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.…
czytaj więcej

Zakończyliśmy realizację projektu: „Rodzina - inwestycja w przyszłość”

Z dniem 31.08.2019r. zakończyliśmy dwuletnią realizację projektu: „Rodzina - inwestycja w przyszłość”. Wszystkie założenia projektu w tym wskaźniki zostały zrealizowane w pełni. 98 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zostało objętych w ramach projektu wsparciem poprzez uczestnictwo w warsztatach, grupach wsparcia, szkoleniach: Osoby przebywające w pieczy zastępczej – 38 osób Rodzice sprawujący rodzinną piecze zastępczą - 20 osób Rodzice dziecka z niepełnosprawnością - 20 osób Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych tzw. dysfunkcyjne - 20 osób 8…
czytaj więcej

Wyjazd kolonijny w dniach 29.07.2019r.– 07.08.2019r.

Podobnie jak w poprzednim roku również w bieżącym 2019r. dwudziestoosobowa grupa dzieci przebywających w pieczy zastępczej uczestniczyła przez 10 dni w wyjeździe kolonijnym do Jastrzębiej Góry w Ośrodku Wypoczynkowym „Hutnik”. Organizatorem kolonii była firma Poltur Polska Sp. z.o.o. Kolonie sfinansowane zostały w ramach projektu unijnego: „Rodzina - inwestycja w przyszłość”. Dzieci tak samo jak w ubiegłym roku mogły korzystać z całego spektrum różnorodnych zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć pod okiem wykwalifikowanej kadry. Wyjątkowe i aktywne programy pozwoliły dzieciom spędzić…
czytaj więcej

Spotkanie integracyjne

W dniu 19.05.2019r. w Sali Bankietowej „Iwonka” przy ul. Jana Pawła II Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane w ramach realizacji projektu „Rodzina – inwestycja w przyszłość” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pikniku wzięły udział rodziny – uczestnicy projektu, w tym rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością, rodziny zastępcze i rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze. Łącznie w zabawie uczestniczyło około 80 osób. Uroczystego rozpoczęcia pikniku dokonała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani…
czytaj więcej

II etap projektu „Rodzina - inwestycja w przyszłość”

Od września bieżącego roku rozpoczął się II etap projektu „Rodzina - inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego. W projekcie bierze udział: · 10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością · 10 rodziców sprawujących rodzinną pieczę zastępczą · 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej · 5 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 5 dzieci przebywających w tych rodzinach · 8 pracowników jednostki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej W chwili obecnej prowadzone są dla…
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze pedagoga.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na przeprowadzenie terapii pedagogicznej dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

Nabór uczestników do projektu II etap

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Do udziału w projekcie przystąpić mogą rodziny zamieszkujące teren powiatu bielskiego, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodziny dysfunkcyjne wraz dziećmi…
czytaj więcej

Wyjazd kolonijny w dniach 08.08.2018r. – 17.08.2018r.

20 dzieci przebywających w pieczy zastępczej uczestniczyło przez 10 dni w wyjeździe kolonijnym w Jastrzębiej Górze w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks”. Organizatorem kolonii był Poltur Polska Sp. z.o.o. Kolonie sfinansowane zostały w ramach projektu unijnego. Dzieci objęto opieką instruktora kulturalno – oświatowego. Uczestników aktywizowano różnorodnością zajęć min. poprzez realizację wielu gier i zabaw o charakterze integracyjnym, sportowym czy artystycznym. Uczestnicy kolonii mieli również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Czas spędzony przez dzieci wypełniony był także wycieczkami autokarowymi ( wycieczka autokarowa…
czytaj więcej

Co nowego w projekcie?

W miesiącu maju odbyło się pierwsze spotkanie z dietetyk - Panią mgr Ewą Niedźwiecką w ramach „Warsztatów zdrowego żywienia”. Warsztaty organizowane są dla 10 uczestników projektu. Przewidziane są dwa spotkania ze specjalistą połączone z możliwością indywidualnych konsultacji. Celem warsztatów jest promocja zdrowia, podniesienie świadomości prozdrowotnej, oraz inspirowanie do wprowadzenia pozytywnych zmian w nawykach żywieniowych – szczególnie dzieci. 03.06.2018r. miał miejsce wyjazd do Opery i Filharmonii w Białymstoku dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej i w ramach projektu uczestniczącej w terapii…
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia połączonych z indywidualnymi konsultacjami z dietetykiem dla Uczestników projektu „Rodzina – Inwestycja W Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

Rodzina - inwestycja w przyszłość

W ramach projektu unijnego „Rodzina - inwestycja w przyszłość” od września 2017 prowadzone są następujące działania: Zajęcia socjoterapeutyczne 10 dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i przebywających w pieczy zastępczej raz w tygodniu przychodzi na zajęcia prowadzone przez socjoterapeutę - Panią Wiolettę Gołąbiecką. Celem socjoterapii jest: - możliwość odreagowania emocjonalnego, - kształtowanie poczucia własnej wartości oraz tożsamości, pełnienia określonych ról społecznych, - rozwijanie umiejętności społecznych (asertywności, komunikacji, nawiązywania relacji, radzenia sobe z konfliktem), - nabycie…
czytaj więcej

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Do udziału w projekcie przystąpić mogą rodziny zamieszkujące teren powiatu bielskiego, w tym: rodziny zastępcze, rodziny dysfunkcyjne wraz dziećmi oraz rodzice wychowujący dziecko z…
czytaj więcej
Subskrybuj to źródło RSS