Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski

Log in

OGŁOSZENIE O NABORZE

listopad 6, 2023 Wyświetleń:4840 Ogłoszenia Angelika Korzun

[ ZAKOŃCZONY - 27-11-2023r.] OGŁOSZENIE O NABORZE Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim: Inspektor w...

Czytaj więcej

Informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencji Kryzysowej (KCIK).

maj 23, 2022 Wyświetleń:26811 Ukraina Małgorzata Czarkowska

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy      

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

marzec 31, 2022 Wyświetleń:7739 Ogłoszenia Iwona Szwarc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz turnusy rehabilitacyjne przyjmowane będą od dnia 11...

Czytaj więcej

#Ukraina

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГРОЗИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ КРИЗОВОГО ВТРЕВАННЯ…

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

Czytaj więcej

Pomoc Społeczna

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż aktualnie prowadzony jest nabór beneficjentów do...

Piecza Zastępcza

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia