Log in

Rodzina- inwestycja w przyszłość

Zaproszenie do złożenia oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia oferty cenowej  dotyczącej udzielenia poradnictwa prawnego.

W załączeniu zaproszenie oraz formularz ofertowy.

 

Data rozstrzygnięcia 08.02.2018 r.

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu na udzielenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu „Rodzina – inwestycja w przyszłość”.

Dyrektor 

Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Bielsku Podlaskim 

Ostatnio zmienianyczwartek, 08 luty 2018 13:16