Log in

Rodzina- inwestycja w przyszłość

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla Uczestników Uczestników projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Oferty należy składać do 13.09.2017 r.

 

W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty:
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 20 listopad 2017 15:22