Log in

Rodzina- inwestycja w przyszłość

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 14.10.2017 r. W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty:

Więcej w tej kategorii: « Zapytanie Ofertowe Zapytanie Ofertowe »